Social- og sundhedsassistent til ældreboligerne samt plejehjemmet Lundehaven

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du social- og sundhedsassistent, og har du lyst til sammen med os, beboerne og pårørende, at støtte op om beboerne, så de får mulighed for at leve et så værdigt og meningsfuldt ældreliv som muligt?

Om du er erfaren eller nyuddannet social- og sundhedsassistent er underordnet, bare du sammen med os vil være med til, at bibeholde det værdige ældreliv for vores beboere. Lokalt har vi et stort ønske om at arbejde videre med værdighed i ældreplejen i 2023. Kunne du tænke dig at være med til dette og hvis du er nysgerrig på mulighederne hos os, så ring til os, så fortæller vi lidt mere om, hvorledes vi ser kerneopgaven og hvad det gerne er, vi vil i fremtiden.

Dine vigtigste opgaver

 • At støtte op om sundhedslovs-opgaverne i vores ældreboliger samt at medvirke til, at beboerne får mulighed for at leve et så værdigt og meningsfyldt ældreliv som muligt på plejehjemmet
 • At samarbejde omkring kerneopgave
 • At udnytte og udvikle dine kompetencer
 • At arbejde ud fra plejehjemmenes vision, mission og værdier.

Dine kompetencer

 • Har et positivt og anderkendende livstilgang
 • Har lyst til at udvikle dig i tæt kontakt med beboere og kolleger
 • Fleksibel og har gåpåmod med en refleksiv tilgang
 • Er møde- og arbejdsstabil.

Vi arbejder i øjeblikket med kompetenceudvikling, så du kommer til at anvende alle de kompetencer, du er oplært til fx også i forhold til de palliative forløb.

Det får du hos os

 • En arbejdsplads der arbejder målrettet på at sikre kvalitet og faglig udvikling og som har social kapital som et bærende element i hverdagen
 • Kompetenceudvikling, både individuelt og i samarbejdsrelationer
 • En bred sammensat personalegruppe med mange faglige og menneskelige styrker
 • En attraktiv arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på og arbejder med arbejdsglæde og anerkendende kommunikation.

På Lundehaven arbejder vi ud fra vores vision om, at vi sammen skaber fremtidens velfærd, vi inddrager borgeren, vi samarbejder og tænker nyt i opgaveløsningen. Vi understøtter den enkelte borgers ønsker for et godt, sundt og værdigt liv. Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og netværk og finder de bedste løsninger sammen med borgeren og dennes pårørende. Vores kerneopgave er, at vi inden for de givne rammer (økonomiske og lovpligtige) driver Lundehaven således, at beboere, pårørende og personale trives og har mulighed for udvikling.
 
Vi arbejder aktivt med værdierne Samarbejde, Faglighed og Loyalitet. Sammen opnår vi trivsel, hvor vi skaber tryghed og nærvær ved at møde hinanden med respekt, omsorg og åbenhed.

Hvem er vi
Personalegruppen er tværfaglig gruppe med mange faglige og menneskelige styrker. Vi er professionelle og tager vores arbejde seriøst, men vi sætter pris på humor i hverdagen og vi prioriterer at hygge os – især sammen med borgerne. Vi har fokus på aktiviteter for borgerne, trivsel for alle, nærvær i forhold til borgerne, kost og kultur, kompetenceudvikling, god og nærværende ledelse samt meget mere.

Lundehaven ligger lige ved Skovlunde Station og har plads til 48 beboere. I tilknytning til plejehjemmet ligger ældreboligerne som Lundehaven leverer ydelser til og hvor de beboerne, der benytter plejehjemmets aktiviteter, er bosat.

Lundehaven har et søsterplejehjem Rosenhaven. Der er fælles-MED og vi støtter op om forskellighederne, men med samme kvalitet.

Afdelingens personale består af sygeplejersker, klinisk vejleder, social- og sundhedsassistenter/hjælpere, sygehjælpere samt ikke-uddannede. Afdelingen er desuden uddannelsessted for studerende og elever.

Vil du vide mere
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte Leder af Plejehjemmene Charlotte Grønning på telefon 2069 1326. 

Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på www.job.ballerup.dk.

Du kan også læse mere om os på lundehaven.ballerup.dk   

Ansættelsesproces og løn
Ansættelsesdatoen finder vi ud af i fælleskab.

Vi holder samtaler i takt med, at vi modtager ansøgningerne. 

Ansættelse på 37 timer sker under vilkår for 37 timeres ansættelse. Andet timeantal kan aftales. 

Ansøgningsfrist: den 3. juli 2023

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Vi glæder os til at møde dig.

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Høje-Taastrup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ballerup Kommune, Skovlunde Torv, 10, 2740 Skovlunde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://job.ballerup.dk/ad/social-og-sundhedsassistent-til-aeldreboligerne-samt-plejehjemmet-lundehaven/o5rgn3/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5846890

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet