Struktureret koordinator med international erfaring, politisk tæft og juridisk indsigt

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du analytisk skarp og stærk til at kommunikere både mundtlig og skriftligt på dansk og engelsk? Motiveres du af at bruge din internationale erfaring og juridiske viden i en strategisk og international digitaliseringsdagsorden, som skal sikre, at det bliver enkelt for virksomheder at angive moms i forbindelse med handel med udlandet? Så er du måske vores nye kollega til den nyoprettede stilling i kontoret for Moms lønsum udvikling og data i afdelingen for Erhvervsprocesser. Det er os, der har det tværgående ansvar for indberetning af moms og lønsum til statskassen for mere end 240 mia. kr. årligt – herunder også i forhold til implementering af nye momsregler fra EU.

Komplekse opgaver i centralt proceskontor i Skattestyrelsen
Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab bestående af ca. 25 kollegaer fordelt på to proceskontorer – begge med angivelse af moms og lønsum som primært fokus. Kontorernes daglige arbejdsopgaver spænder fra hurtige afklaringer med kort deadline i forbindelse med lovhøringer over løbende forretningsudvikling og lovimplementering til vores strategiske digitaliseringsdagsorden omkring fremtidens indberetning af moms. Du vil referere til kontorchefen for Erhvervsprocesser Moms og lønsum udvikling og data.

Vi ønsker at styrke og professionalisere vores internationale dagsorden og har derfor oprettet denne nye stilling. Du vil sammen med andre kollegaer skulle opbygge, vedligeholde og understøtte vores internationale arbejde i EU og på nordisk plan. Da stillingen er nyoprettet, vil du få rig mulighed for selv at sætte dit præg på dine arbejdsopgaver.

Overordnet set skal du i tæt samarbejde med dine kollegaer i kontorerne løse opgaver, hvor slutproduktet skal informere eller indgå som beslutningsgrundlag til relevante ledelsesfora - især ledelsen for fagområdet Erhverv, Skattestyrelsens direktion, Skatteministeriets departement, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Erhvervsministeriet. Det er afgørende, at vores forretningsgange og processer er lovmedholdelige i forhold til EU-lovgivning. Du kommer derfor til at arbejde tæt op ad ledelsen i krydsfeltet mellem lovgivning, drift og udvikling. Ligeledes kommer du til at bidrage til implementeringen og afrapporteringen på momsområdet, herunder til den strategiske rammesætning af fremtidens afregning af moms og lønsumsafgift med afsæt i gældende EU-lovgivning.

Mere konkret vil dine opgaver bl.a. være at:

  • Indgå i EU-arbejdet på momsområdet i tæt dialog med bl.a. Skatteministeriets departement, Skattestyrelsens jurister og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.
  • Deltage i relevante EU-udvalg inden for momsområdet. Herunder forberedelse til de enkelte mødepunkter i samarbejde med relevante interessenter, deltage på møderne samt udarbejde referater og foretage efterfølgende opfølgning med interessenterne.
  • Opbygge og vedligeholde strukturen på tværs af Erhverv i forhold til den internationale dagsorden.
  • Indgå i vores nordiske samarbejde indenfor momsområdet. Konkret varetage rollen som udvalgssekretær i forhold til det nordiske samarbejde i regi af Nordic Agenda.
Din profil
Vi forestiller os, at du er cand. Jur eller har en anden relevant videregående uddannelse og gerne nogle års erfaring med internationalt arbejde i regi af EU. Ligeledes er det en fordel, hvis du har kendskab til skatte- og afgiftsområdet samt den offentlige forvaltning, men det er ikke et krav.

Du er i stand til hurtigt at sætte dig ind i komplekse og tværgående problemstillinger med henblik på at udarbejde konkrete løsninger, der er lovmedholdelige og samtidig sikrer, at det bliver nemt for virksomhederne at angive korrekt. Du motiveres af samarbejde på tværs af mange faglige discipliner, hvor I sammen er løsningsorienterede inden for de givne rammer. Du evner at formidle klart og tydeligt i både skrift og tale på dansk og engelsk.

Du trives i en travl hverdag med korte deadlines og en ambitiøs udviklingsdagsorden i krydsfeltet mellem politik, lovgivning og drift, hvorfor der vil være stor ledelsesmæssig bevågenhed på dit arbejde direkte udtrykt ved, at du vil skulle levere beslutningsoplæg, statusnotater m.v. til ledelsen i Skattestyrelsen.

Vi tilbyder dig
Et levende og travlt miljø med mange interne og eksterne kontaktflader. Vores arbejdsdag er fyldt med samarbejde og faglig sparring, hvor humor og ambitioner indgår som en naturlig del af hverdagen. Vi inddrager hinandens kompetencer for at skabe de bedst mulige resultater og har fokus på den enkeltes og teamets præstationer og udvikling.

Vi vægter frihed under ansvar og behandler hinanden med respekt og tillid. Gennem involvering i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver og beslutninger, sikrer vi høj trivsel, et godt arbejdsmiljø og et socialt kollegialt fællesskab – der er fundamentet for vores arbejde. Derfor tilbyder vi også en høj grad af fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send din ansøgning inkl. CV og eksamenspapirer via linket "Søg stillingen" senest den 4. april 2024. Vi afholder løbende samtaler.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Ulrikka Westphal på telefonnummer 72 38 41 36 eller ulrikka.westphal@sktst.dk

Der vil kunne indgå en personlighedsanalyse og en logisk test i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Lønmæssigt vil der være mulighed for indplacering på special- eller chefkonsulentniveau.

Din ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er i vores nyrenoverede lokaler Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup, med gode P-forhold og gåafstand til offentlig transport.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Høje-Taastrup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Skatteforvaltningen, Taastrup, Engelholm Alle 1, Engelholm Alle, 2630 Taastrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6004216

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet