Lærer søges med speciale i dansk som andetsprog til Fremtidens Skole

Profilbillede
dato

Bliv lærer på Fremtidens Skole, hvor du får mulighed for at udvikle og præge en skolekultur, hvor vi ønsker at kvalificere undervisningen af elever, som er i gang med at lære dansk eller endnu ikke har lært sproget.

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en stor befolkningstilvækst, hvilket øger antallet af elever, der skal tilbydes forløb i en modtagelsesklasse og efterfølgende udslusning til almendelen. Vi har brug for 3 lærere med speciale kompetencer indenfor dansk som andetsprog til varetagelse af både dsa-basis- og supplerende undervisning, samt indgå i sprogudviklende aktiviteter for de udslusede elever og kompetenceopbyggende aktiviteter for lærere på almendelen.

Task Force indsatsen bygger på en politisk beslutning om en strategisk indsats for kommunens nye borgere, hvilket betyder at gruppen ansættes med nuværende arbejdsplads på Ole Rømer-Skolen – men opstår nye behov på en anden folkeskole i kommunen, vil Task Force gruppen skulle fortsætte arbejdet på en ny skole i kommunen. Indsatsen består af fire lærere, en fritidspædagog og en psykolog til primært modtageområdet.

I dit nye job vil du:

 • blive en del af en lokal og mangfoldig folkeskole med stort fokus på elevernes læring og trivsel
 • blive mødt af hjælpsomhed og interesse fra alle omkring dig
 • have en høj grad af indflydelse på eget arbejdsliv
 • være i løbende sparring med ledelse og team om det, der rører sig hos dig
 • være medspiller i forhold til at forme Projektbaseret Læring og Fremtidens Skole i Høje-Taastrup Kommune med skolens børnesyn i centrum
 • blive en del af et netværk med dsa-vejledere og lærere, hvor du samtidig får et tæt samarbejde med dsa-konsulenten

Vi co-teacher med holdtimer med henblik på at skabe størst mulig faglig kvalitet i undervisningen. Skema, undervisningens form og indhold samt pædagogiske drøftelser, tilrettelægges af selvstyrende årgangsteams, hvor modtagelsesklasser indgår på lige vilkår. Det giver god plads til teamets faglige initiativer og til at skabe fleksibel undervisning med læring i centrum. Det vil være en kæmpe fordel, hvis du har kendskab til eller erfaring med Co-teaching. 

Dine vigtigste opgaver er bl.a.: 

 • Tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af undervisning for modtagelsesklasser 
 • Tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af sprogudviklende undervisning for de udslusede elever i almenklasser i folkeskolens fagrække
 • Indgå i kompetenceopbyggende aktiviteter med lærerteamet både i modtage- og almendelen, herunder specifikt sprogudviklende aktiviteter. Her skal du kunne fungere som vejleder/sparringspartner. 
 • At fungere som en brobygger, nøgleperson og vejleder i forhold til udslusningsprocessen og understøtte almenklasse 
 • At foretage indskrivningsmøder og afdækningsprofiler, hvor du bl.a. afdækker elevernes sproglige og faglige kompetencer
 • At foretage status/opfølgningssamtaler om de enkelte elever
 • At samarbejde med SFO/Klub personalet om elevernes trivsel, læring og brobygning til almenklasserne, samt et tæt skole-hjemsamarbejde

Vi søger nye lærere, der udoverlinjefag og erfaring i og med dansk som andet sprog, har stærke fagdidaktiske og pædagogiske kvalifikationer. Eleverne i modtageklasserne har meget forskellige forudsætninger og derfor er det vigtigt, at du kan differentiere undervisningen og navigere i dsa-basis og dsa-supplerende.

Derudover har vi brug for dig, som: 

 • er læreruddannet og har kompetencer indenfor dansk som andetsprog, gerne i form af linjefag, diplom og/eller dsa-vejleder uddannelse. 
 • kan skabe klare rammer og struktur for et godt og trygt læringsmiljø
 • har et anerkendende børnesyn med blik for det enkelte barn og samspillet i klassen og ressourceorienteret syn på forældrene. 
 • kan indgå i vejlederrollen for lærerne i almendelen. 
 • evt. klar til at blive sat på opgaven i en anden matrikel end Ole Rømer Skolen, hvis der opstår mindre/større behov i en anden skole i kommunen.

Ole Rømer-Skolen har spændende eksterne samarbejder og forløb med eks. Taastrup Musikskole på 0.-5. årgang, Billedskolen om kunst og kreativitet, og et partnerskab med ZOO om science- og innovation. I disse forløb deltager M-elever naturligvis i en ramme, som er tilpasset til deres sprogtilegnelsesproces. 

Vi arbejder med Fremtidens Skole, hvilket betyder at alle årgange arbejder med PBL (projektbaseret læring). Læs mere om Fremtidens skole

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er den 14. august 2024
Vi holder løbende ansættelsessamtaler med sidste samtale den 20. august 2024.

Ansættelse er pr. 1. oktober 2024, med mulighed for tidligere opstart. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst samt principperne i Ny Løn.

I forbindelse med ansættelse indhentes der børne- og straffeattester samt referencer fra tidligere ansættelser.

Er du blevet nysgerrig - er du velkommen til at kontakte leder for de yngste og Modtagelsesklasserækken Linda Tønner Niebling på 29 62 23 67 fra uge 32 eller DSA-konsulenten Zelal Bedriye Kanat på 23 47 18 35 fra uge 31.

Du kan læse mere om Ole Rømer-Skolen, skolens værdier og børnesyn på skolens hjemmeside.

Vi glæder os til at høre fra dig.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Høje-Taastrup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Høje-Taastrup Kommune, Taastrupgårdsvej 3, 2630 Taastrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6081484

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet